Når motivasjonen er uredelig

Motivasjon er drivkraften i det meste vi gjør. I forbindelse med utvikling av et undervisningsopplegg vi holder på med, ble vi sittende og diskutere dette med motivasjon. Da kom vi innpå noen forhold ved motivasjon som kanskje ikke er så tydelig i hverdagen – og så lurte vi på om det egentlig er greit eller ikke, når motivasjonen blir uredelig eller har vikariende motiv.

Fortsett å lese «Når motivasjonen er uredelig»

Jeg har ikke vasket opp på 16 år, men husker hvordan jeg gjør det

Mellom veggene hos Kursoria er det et rikt fagmiljø. Ofte dukker det opp undringer vi ikke har tenkt på før, gjerne i en ny sammenheng. På en måte er dette noe av det morsomme med kunnskap: Når vi får nye områder å anvende kunnskapen på, så må den testes og tilpasses til den holder vann.

I morges tikket det inn en melding fra en av dem som holder mange av nettkursene våre for sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere:

Hvor sjelden må man repetere noe for at man ikke skal trenge å vedlikeholde kunnskapen? Det kommer kanskje an på hva det er? Jeg har ikke vasket opp på 16 år, men husker hvordan jeg gjør det.

Fortsett å lese «Jeg har ikke vasket opp på 16 år, men husker hvordan jeg gjør det»

Tester testen det testen skal teste?

Noe av det enkleste man kan gjøre er å lage en test med spørsmål og riktige alternativer. Noe av det vanskeligste man kan gjøre er å lage en test med gale alternativer som også høres riktige ut. En måte å løse det på, er å formulere spørsmålet annerledes.

For en stund siden havnet vi borti en offentlig instans som hadde utviklet en test. Testen skulle sikre at de som tok testen hadde nådd målene for det kompetansegivende kurset de hadde utviklet.

Så langt, alt bra. Men det viste seg at testen kanskje ikke vurderte det som instansen ville at testen skulle vurdere, og vi fant etter litt arbeid ut at kilden til det var at kurset i seg selv hadde for diffuse læringsmål. I denne prosessen fant vi også ut at instansen ikke hadde særlig kunnskap om utforming av spørsmål, så vi tok et krasj-kurs med dem i hvordan man lager en god test.

Fortsett å lese «Tester testen det testen skal teste?»

Det finnes ikke bråk, det finnes bare initiativ

Det finnes ikke bråk, det finnes bare initiativ! Og uten initiativ, kommer man ingen vei. For det er lettere å dytte litt på noen som allerede er i bevegelse, enn å få hesten opp fra liggende posisjon.

For en stund siden ble vi spurt om vi kunne observere en undervisning på et frivillig tilbud for ungdom. Det var rundt 200 ungdommer samlet i et lokale bygget for etterklang og lang akustikk. Formålet med undervisningen var et holdningsskapende arbeid med nysgjerrighet som motivasjonsfaktor.

En gjeng ungdommer er ikke bare en gjeng ungdommer. Det er en samling av mange gjenger. Jentegjenger, guttegjenger, gjengegjenger, A-klassen, alle som liker Lukas, alle som spiller fotball med Nora, de som liker å sitte alene og de som får energi av å bruke energi.

Fortsett å lese «Det finnes ikke bråk, det finnes bare initiativ»